Kiest u voor een accountant of voor een administratiekantoor?

 Veel administratiekantoren bieden dezelfde basisdiensten aan als een accountant, en dan is het moeilijk om hier een keuze in te maken. Sommigen doen zich zelfs voor als accountant, hoewel dat wettelijk verboden is. Alleen accountants mogen zich als zodanig noemen, of de woorden "accountancy" of "accountantskantoor" gebruiken.
Het prijsverschil tussen accountant en administratiekantoor is soms groot. Maar waarom is een administratiekantoor goedkoper? We constateren o.a. de volgende verschillen:

 1. Deskundigheid

  De accountant heeft een brede opleiding gevolgd, waarbij o.a. administratie, administratieve organisatie, fiscale zaken en juridische zaken uitgebreid aan bod zijn gekomen.
  Daarentegen mag iedereen zich boekhouder noemen en een administratiekantoor beginnen. Diploma's of ervaring zijn niet vereist.

 2. Kwaliteitsbeheersing

  Accountants worden regelmatig getoetst op de kwaliteit van hun werkzaamheden. Dit is een externe toetsing namens het NBA, waar iedere accountant verplicht bij is aangesloten.
  Administratiekantoren worden alleen getoetst als ze zich (vrijwillig) bij een beroepsorganisatie zoals NOAB hebben aangesloten. Dit is in alle gevallen een veel lichtere toetsing dan die van NBA.

 3. Permanente educatie

  Iedere accountant is verplicht om gemiddeld 40 uren per jaar te besteden aan extra cursussen om de kennis up-to-date te houden.
  Administratiekantoren hebben op dit punt geen enkele verplichting.

 4. Zekerheid

  Accountants mogen een controle uitvoeren en op basis van die werkzaamheden een controleverklaring verstrekken, mits zij beschikken over een AFM-vergunning. Bij veel MKB-ondernemingen is deze controle niet verplicht, en krijgt de accountant de opdracht om een samenstelverklaring af te geven. Deze verklaring geeft veel minder zekerheid, maar is wel verstrekt door deskundige mensen.
  Sommige administratiekantoren nemen de samenstelverklaring ook op in hun rapportage. Aangezien niets bekend is over hun theoretische achtegrond heeft deze verklaring in dat geval geen enkele toegevoegde waarde.

 5. Calamiteiten en continuiteit

  Bij geschillen over de uitvoering van werkzaamheden bestaat er de mogelijkheid om deze voor te leggen aan een klachtencommissie of een tuchtrechter. Deze kan de accountant er op aanspreken.
  Administratiekantoren kennen dit niet, zij zijn aan niemand verantwoording schuldig. Een geschil kan alleen via de rechtbank worden opgelost.
  Daarnaast geldt voor alle accountants de verplichting om in hun waarneming iets te regelen, zodat bij afwezigheid de continuiteit van werkzaamheden altijd is gewaarborgd. Administratiekantoren kennen deze verplichting niet.

Kortom: als u kiest voor een administratiekantoor omdat deze goedkoper is, dan kiest u ook voor een groter risico dat er niet conform de regelgeving wordt gehandeld. En als u adviezen krijgt, is het de vraag of dit goede adviezen zijn. Dus als u een dergelijke keuze overweegt, neem gerust met ons contact op als u twijfelt.

Zoeken binnen de website