Heeft u onlangs zonnepanelen op de eigen woning geplaatst ? Dan kunt u de betaalde BTW terugvragen.


Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2013. Daarbij werd geoordeeld dat men als men door de installatie van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit deels teruglevert aan de energiemaatschappij, dat men dan voor de BTW te beschouwen is als ondernemer. Als gevolg daarvan moet er BTW worden afgedragen over de geleverde energie, maar kan de betaalde BTW worden teruggevorderd. Dat klinkt ingewikkeld, maar is het gelukkig niet.

Deze uitspraak heeft wel voor verwarring gezorgd bij instanties. De Kamer van Koophandel weigerde particulieren als ondernemer in te schrijven, en brieven die hierover naar de Belastingdienst werden gestuurd werden voorlopig niet beantwoord, in afwachting van instructies van het Ministerie van Financiën.

Uiteindelijk is duidelijkheid gekomen, en heeft de staatssecretaris op 7 november 2013 een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd. Daaruit is gebleken dat men heel ruimhartig met deze regeling omgaat. De hoofdlijnen uit de regeling worden hier genoemd.

Voor wie geldt deze regeling?
In principe geldt dit voor iedere particulier die na 20 juni 2013 zonnepanelen heeft laten plaatsen. Maar als er eerder is geplaatst, en men heeft zich al eerder aangemeld bij de Belastingdienst, dan is deze regeling ook van toepassing.

Is men verplicht zich als ondernemer aan te melden?
Aanmelding bij de Belastingdienst is een voorwaarde om de BTW terug te kunnen vragen. Maar er is geen verplichting om gebruik te maken van deze regeling (tenzij er heel veel zonnepanelen worden geplaatst). Dus aanmelding is niet verplicht. Maar dan krijgt men ook geen BTW terug.

Hoeveel BTW wordt er terugbetaald?
Als het gaat om plaatsing van reguliere zonnepanelen, dan kunt u alle betaalde BTW in aftrek brengen. Maar als deze zonnepanelen tegelijkertijd dienen als dakbedekking kunt u slechts 1/3 deel van de betaalde BTW terugvragen. Dit laatste komt echter nog weinig voor.

Daarnaast moet u wel BTW afdragen over de energieproductie. Daar is geen registratie van nodig, u mag daarvoor vaste bedragen hanteren die afhankelijk zijn van de capaciteit van de panelen. Het af te dragen BTW-bedrag ligt tussen € 20 en € 100, zie de tabel.

Wat gebeurt er na de aanmelding als ondernemer?
U krijgt van de Belastingdienst een bericht dat de aanmelding is geaccepteerd. Daarbij wordt u verzocht een BTW-aangifte in te dienen waarop u de BTW-bedragen moet vermelden. Ook ontvangt u een formulier voor opgave van het bankrekeningnummer waar de BTW op mag worden gestort.

Wat gebeurt er daarna?
Zolang u staat geregistreerd als BTW-ondernemer bent u verplicht om BTW-aangiftes in te dienen. De af te dragen BTW is echter zo laag, dat u de Kleine Ondernemersregeling mag toepassen, en daardoor per saldo geen BTW hoeft te betalen. U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen.

Heeft de aanmelding als BTW-ondernemer ook gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting?
Nee, een BTW-ondernemer hoeft geen IB-ondernemer te zijn, omdat de criteria anders zijn. Bij de aangifte inkomstenbelasting hoeft u niets op te geven inzake de zonnepanelen, en betaalt u er dus geen belasting over.

Hoe kunt u zich aanmelden als BTW-ondernemer?
Dat is heel eenvoudig, u hoeft alleen een formulier in te vullen, dat kost u geen geld. Dit formulier kunt u hier vinden

AANMELDING ALS ONDERNEMER IS EENVOUDIG, GEEFT WEINIG ROMPSLOMP EN LEVERT U GELD OP. WAAROM ZOU U HET NIET DOEN?
KLIK HIER OM VERDER TE GAAN NAAR DE IN TE VULLEN FORMULIEREN.

U kunt ook informatie van de Belastingdienst raadplegen op www.belastingdienst.nl.

Heeft u advies nodig ?

  (0321) 339930


 Terugbelverzoek


  Maak een afspraak

Zoeken binnen de website