Uitleners arbeidskrachten verplicht tot registratie in Handelsregister

Wat is er veranderd?

  • Als uitlener van personeel bent u verplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) te vermelden dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. U krijgt een boete als u dit niet doet.
    Wanneer bent u uitlener? U bent uitlener als u arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener. Dit is het geval als u geld ontvangt omdat u personeel bij een andere werkgever en onder toezicht en onder leiding van deze werkgever laat werken. U bent geen uitlener bij aanneming van werk, collegiale uitlening en intra-concernuitlening.
  • Als inlener bent u verplicht te controleren of een uitlener in het Handelsregister van de KvK geregistreerd is. Dit kan via de Waadi check van de KvK. U krijgt een boete als u personeel inhuurt bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven.

Voor wie?

  • Uitleners die bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een inlener. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools en aannemers. Maar ook bedrijven die bijvoorbeeld eenmalig of voor korte tijd een werknemer bij een andere werkgever laten werken. Het gaat om alle bedrijven die actief zijn in Nederland. Ook bedrijven zonder vestiging in Nederland die hier werkzaam zijn, zoals buitenlandse ondernemingen en zogenaamde 06-busjes.
  • Inleners, ondernemingen die personeel inhuren via bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools of aannemers.

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 juli 2012.

Waarom?

Aanpakken van malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers.

Bron: www.Antwoordvoorbedrijven.nl

Zie ook: Registratieplicht uitzendbureau

Zoeken binnen de website