De ondernemer met een B.V. behoort tot onze doelgroep.

Een besloten vennootschap (B.V.) wordt vaak opgericht om de aansprakelijkheid te beperken (zoals die bij een eenmanszaak of VOF wel aanwezig is), maar ook vanwege een mogelijk belastingvoordeel.  
Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over de winst, en door het verschil met de tarieven van inkomstenbelasting kan er een fiscaal voordeel worden behaald door iets op een bepaalde manier te doen. Uiteraard volledig binnen de grenzen die door de Wet zijn gesteld. Wij adviseren graag op dit punt.

Verder is het van belang dat er voor een B.V. een aantal wettelijke eisen gelden. Voor de oprichting heeft u een notaris nodig, die de statuten van de B.V. opstelt, en een aandeelhoudersregister aanmaakt.

Een ander belangrijk punt is dat de jaarrekening van de B.V. moet worden opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen zoals in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. En deze jaarrekening (of een beperkte vorm daarvan) moet bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd.

Als u de wettelijke eisen niet volgt, dan kan u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de B.V. Maar kent u de wettelijke eisen?

Zo niet, dan zijn wij u graag van dienst, om u door het oerwoud van regels te begeleiden.

Zoeken binnen de website