Werkt u samen in een VOF ?

De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer vennoten. Dat kunnen personen zijn, maar bijvoorbeeld ook B.V.'s.
Iedere vennoot brengt geld, goederen en/of arbeidskracht in. Maar iedere vennoot is wel met zijn prive-vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF.

Regelmatig krijgen wij vragen over de VOF, vragen over de oprichting, vragen over de zeggenschap, maar vooral ook vragen over de manier waarop de VOF kan worden ontbonden. Helaas wordt nog wel eens vergeten om een VOF-contract op te stellen, waardoor grote problemen kunnen ontstaan. Het opstellen van een dergelijk VOF-contract kost u niets, een model kan gratis worden gedownload van de website van de Kamer van Koophandel. Zie ook de links onderaan deze pagina.

De Kamer van Koophandel heeft ook een aantal belangrijke punten over de VOF gerecapituleerd, waaraan wij de volgende informatie ontlenen:

Oprichting vof: het vennootschapscontract

Stel een vennootschapscontract op, met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst en leg het contract vast bij de notaris. Dit is niet verplicht, maar zo weten alle vennoten precies waar ze aan toe zijn. Een juridisch adviseur of accountant kan u helpen bij het opstellen.

De vof en aansprakelijkheid

Als vennoot bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van u en uw echtgenoot. U beperkt de aansprakelijkheid van uw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als uw vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privé-vermogen, of het zakelijk vermogen van de vof.

Vof inschrijven bij de KvK

U moet uw vof inschrijven in het Handelsregister van de KvK. U kunt in het vennootschapscontract afspreken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Bijvoorbeeld maximaal 10.000 euro. Als u deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot een contract sluit, dan is niet de vof, maar de vennoot zelf aansprakelijk.

Vof en belastingen

De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening.

Man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen en huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als vennoot krijgt u AOW na uw 65ste. Aanvullend pensioen verzorgt u zelf. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Uittreden of overlijden van een vennoot

Als een vennoot stopt of overlijdt, dan eindigt de vof. Wilt u dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot? Regel dit dan in het vennootschapscontract. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak.

Ontbinding en vereffening

Na ontbinding van een vof betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug in natura of geld (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).

Downloads

 Meer informatie

Wij hebben specifieke vragen beantwoord over:
1. Hoe wordt de VOF opgericht? klik hier
2. Hoe wordt de VOF beeindigd? klik hier

Zoeken binnen de website