Bent u bestuurder van een Vereniging van Eigenaars ?

Een vereniging van eigenaars is altijd aanwezig bij een wooncomplex dat gesplitst is in appartementsrechten. Een appartementseigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van een appartement, maar is tevens mede-eigenaar - en dus medeverantwoordelijk - voor het hele gebouw. Dit recht vervalt alleen bij verkoop. Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere appartementseigenaren het gebouw te onderhouden.

Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet, is in de wet de oprichting van een vereniging van eigenaars (VvE) verplicht gesteld en is elke appartementseigenaar hier automatisch lid van.

Volgens de wet is een appartement: een appartementsrecht, een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft op het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Dat betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de eigendoms- en anderzijds de gebruiksrechten.  De rechten en plichten van de VvE met zijn afzonderlijke appartementen zijn vastgelegd in het splitsingsreglement of de splitsingsakte. Hierin zijn de breukdelen opgenomen voor ieder appartement als onderdeel van een geheel. Een vereniging van eigenaars ontstaat zodra de appartementsrechten aan twee of meer verschillende personen toebehoren.

Helaas, waar meerdere mensen (verplicht) moeten samenwerken in een vereniging, ontstaan nog wel eens moeilijke discussies. Als men de wettelijke bepalingen niet kent kan het soms moeilijk zijn een oplossing te vinden.

A+A voor Accountancy is hierbij graag behulpzaam !

Wij hebben meerdere VVE's in onze klantenkring, en vanwege onze kennis en ervaring denken wij graag mee. Wij hebben hiertoe een aparte website gepubliceerd, welke u kunt vinden op www.vvebeheerflevoland.nl

Zoeken binnen de website