Heeft u gekozen voor het ondernemerschap als ZZP-er ?

U bent of wordt ZZP-er, een zelfstandige zonder personeel. Meestal gebeurt dit in de vorm van een eenmanszaak. U bent dan ondernemer voor de wet inkomstenbelasting. Als ondernemer zijnde moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. Allereerst is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht waarna aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst volgt. De Belastingdienst toetst vervolgens of u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap, en bepaalt of u inkomstenbelasting en/of omzetbelasting bent verschuldigd.

Als zzp-er loopt u wel altijd het risico dat u niet (meer) voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap, en dat kan betekenen dat de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een arbeidsverhouding, waarbij uw opdrachtgever verplicht is loonbelasting in te houden en af te dragen. Om dit risico te beperken was de VAR-verklaring ingevoerd. Deze is vervangen door de model-overeenkomst, maar ook deze is geen succes, en daarom komt er weer wat anders.

De essentie daarvan blijft hetzelfde, men moet voldoende zelfstandig zijn om de werkzaamheden als ondernemer te kunnen uitvoeren.
De Belastingdienst let op veel punten om te beoordelen of u een ondernemer bent en niet werkt in een dienstbetrekking.

Enkele criteria kunnen zijn:

  • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren.
  • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan.
  • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf.
  • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming.
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming.


Tot slot: denk er aan dat u als ondernemer geen premies voor de sociale verzekeringen betaalt, maar dat betekent ook dat u geen recht heeft op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Om te voorkomen dat u bij een ongeluk zonder inkomen komt te zitten is het zeker aan te raden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Zoeken binnen de website