Oprichting van een VOF, hoe werkt dat?

Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld:
Wij willen graag gaan samenwerken in de vorm van een VOF.
Hoe moet dit worden geregeld?

Vof inschrijven bij de KvK
In principe is het heel simpel om een VOF op te richten: ga naar de Kamer van Koophandel, en schrijf de VOF in. Daarmee is het al geregeld, en kan er worden samengewerkt.
Maar dan heb je wel te maken met een gedeeld eigendom, en een gedeelde aansprakelijkheid, net als in de meeste huwelijken. Om het risico te beperken aansprakelijk te worden gesteld voor grote schulden die buiten medeweten door de andere partner zijn veroorzaakt is het verstandig bij de KvK vast te leggen dat beide partners tot een bepaald bedrag verplichtingen zelfstandig mogen aangaan, en dat voor hogere bedragen de gezamenlijke handtekening nodig is.
Hierdoor weten derden welke bevoegdheden er zijn afgesproken.

Vennootschapscontract
Als u een vof opricht, dan is een vennootschapscontract niet verplicht. Maar als u een contract opstelt, dan geeft dit wel duidelijkheid voor u en de andere vennoten. Bijvoorbeeld bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de winstverdeling, ziekte van een vennoot of opheffing van de vof.
In de praktijk wordt dit nog wel eens weggelaten, want "men vertrouwt elkaar toch?" Dit contract gaat echter niet over vertrouwen, maar over het duidelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Juist door deze duidelijkheid kan onenigheid in de toekomst worden voorkomen.

Bovendien is het relatief eenvoudig om een VOF-contract op te stellen, omdat daar geen hulp van derden bij noodzakelijk is. Een model hiervoor kan gratis worden gedownload op de website van de KvK (klik hier). Als dit niet werkt, klik hier.

Aansprakelijkheid
Een belangrijk punt dat moet worden vermeld is de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten. Een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid, en bestaat alleen maar omdat 2 of meer personen willen samenwerken. Juridisch gezien gaat het echter bestaat de VOF echter niet, en als men schulden aangaat namens de VOF, dan gaat men eigen schulden aan namens de vennoten. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen
van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van de vennoten. Het gaat hierbij om hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennoten. dat betekent dat schuldeisers de volledige schuld naar keuze bij 1 van de vennoten kunnen incasseren, en dan moeten de vennoten onderling maar e.e.a. afrekenen.

Wat hiermee samenhangt: als de zaken heel slecht gaan, kan men niet zomaar de VOF failliet laten gaan. Door de hoofdelijke prive-aansprakelijkheid kan een schuldeiser namelijk zoals gezegd alles bij de vennoten in prive opeisen. Pas als deze niet meer kunnen betalen, dus als de vennoten geen bezittingen hebben, dan kan een faillissement worden aangevraagd.
Maar dat is dan wel een faillissement van de vennoten in prive !

Tot slot
Bij het beantwoorden van deze vraag zijn slechts de hoofdlijnen van de wetgeving weergegeven, zonder in te gaan op alle uitzonderingen. Het doel hiervan was om informatie te verstrekken, en wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de tekst. Als u nog verder vragen mocht hebben raden wij u aan hier nader naar te informeren.

 

Verkorte link: http://bit.ly/UXJ9ft

Zoeken binnen de website