Klachtenregeling A+A voor Accountancy & Advies

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u ondanks onze goede zorgen en bedoelingen niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij nemen graag kennis van alle opmerkingen, dus geneer u niet en stel ons hiervan op de hoogte, persoonlijk, telefonisch, via fax, brief of e-mail.

Ook voor andere klachten staan wij open, bijvoorbeeld over onregelmatigheden in de sfeer van persoonlijke omgang, (seksuele) intimidatie, vernedering, discriminatie, agressie of geweld en klachten over zakelijke misstanden (o.a. het niet naleven van de wet of gedragsregels), fraude, oplichting, het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen of het manipuleren van informatie. U kunt deze klachten in vertrouwelijkheid melden aan de directie, die deze op gepaste wijze zal behandelen..

Kunt u geen klachten bedenken? Lees dan dit artikel van Charles Groenhuijsen.

Als de genoemde onderwerpen u niet op ideeen hebben gebracht: Geweldig, dan bent u een tevreden relatie!

 

Hierna volgt algemene informatie over de klachtencommissie NBA:

Als u problemen heeft met een accountant, dan kunt u gebruik maken van het klachtrecht of het tuchtrecht.
Voor meer informatie: lees de brochure "Het klacht- en tuchtrecht voor accountants".

De Klachtencommissie neemt klachten in behandeling tegen accountants. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een accountant zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Geschillen die uitsluitend betrekking hebben op een declaratie kunnen niet voorgelegd worden aan de Klachtencommissie.  Voor declaratiegeschillen bestaat een andere instantie: de Raad voor Geschillen.
Meer informatie over de klachtencommissie kunt u hier vinden.


Contactgegevens:

Klachtencommissie NBA
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
T: 020 301 04 12
F: 020 301 03 02

Zoeken binnen de website