Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst

Ons kantoor heeft in mei 2010 een convenant met de Belastingdienst afgesloten inzake Horizontaal Toezicht.
Belastingdienst
Kort gezegd houdt  "Horizontaal Toezicht" in dat de Belastingdienst niet meer alle ingediende belastingaangiftes integraal wil toetsen, maar in plaats hiervan wordt er grotendeels vertrouwd op de kwaliteit van de accountants- en belastingadvieskantoren die de aangifte hebben ingediend.
Om dit te realiseren worden er convenanten met die kantoren afgesloten, en ook A+A voor Accountancy & Advies heeft zich hiervoor aangemeld.

Een belangrijk voordeel hiervoor voor onze clienten is namelijk dat binnen enkele maanden nadat de belastingaangifte is ingediend, de aanslag definitief zal zijn opgelegd, omdat het aanslagtraject veel korter is. Hierdoor krijgt de client sneller zekerheid over zijn fiscale positie.
Uiteraard worden de kantoren wel weer door de Belastingdienst getoetst.

De tekst van dit convenant is hier te vinden.

Een overzicht van met de fiscale dienstverleners afgesloten convenanten kunt u hier vinden.

Voor meer informatie hierover heeft de belastingdienst een brochure samengesteld. Deze kan hier worden ingezien.

Zoeken binnen de website